Andromeda pc
Korpa 0
Nalog

Uslovi korišćenja

Dobrodošli! Hvala Vam što ste posjetili www.andromedapc.me, zvanični internet sajt „AC“ doo.

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta www.andromedapc.me (u daljem tekstu: internet sajt) podliježe ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Svi podaci i informacije objavljene na internet sajtu isključivo su informativnog karaktera i smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku njihovog objavljivanja. „AC“ doo zadržava pravo ažuriranja postojećih i dodavanja novih informacija u svakom trenutku, te je iz tog razloga, prije donošenja odluke o kupovini, potrebno iste provjeriti neposredno sa našim zaposlenima.

„AC“ doo posjeduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad svim sadržajima ovog internet sajta. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dijela internet sajta, bez prethodno dobijene saglasnosti „AC“ doo, smatraće se zlopotrebom i kršenjem autorskih i srodnih prava i podliježe sankcionisanju u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Internet sajt se koristi na sopstveni rizik i „AC“ doo ne odgovara za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane pri korišćenju internet sajta ili njegovog sadržaja.

„AC“ doo ne odgovara za sadržaje eksternih sajtova čiji se linkovi nalaze na nekoj od prezentacija internet sajta i ne nalaze se u njenom vlasništvu, te sa istima treba postupati na sopstvenu odgovornost.

„AC“ doo se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa priznatim standardima, preduzme sve mjere u cilju zaštite integriteta podataka na internet sajtu i zaštite integriteta podataka preuzetih od posjetioca sajta.

„AC“ doo zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obavještenja izmijeni ove uslove korišćenja internet sajta. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na internet sajtu.

Copyrights: andromedapc.me
Developed by: ProStudio.me
Korpa je trenutno prazna. Ubacite proizvode u korpu.
Korpa 0
069 77 77 93 Nalog
Pozovite +38269777793